GÜNCEL MEVZUAT
Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler - MuhasebeTR

Döviz ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler

ÖZET

5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

—    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından,

—    Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından,

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranlarının %0 olarak uygulanmasında, yurtiçi ve yurtdşı gerçek ve tüzel kişi ayrımına son verilmiş ve dönüşüme tabi hesapların 20/12/2021 ve 31/12/2021 tarihleri itibariyle mevcut olmalarına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

I-Düzenlemenin Geçmişi

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

-    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile

-    Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından,

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmişti.

Kararın 3’üncü maddesi ile 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ayrıca 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmişti.

Ayrıca Kararın 3’üncü maddesi ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

— 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu

hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak uygulanmasının kapsamına yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesaplan ve altın cinsinden katılma fonu hesapları dahil edilmişti.

II-5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Düzenleme

MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi    uygulaması

kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kura üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarını da uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE l- 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur

MADDE 3- 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki    şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması    kapsamında

bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere    yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4- 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." MADDE 2- 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Maddelerin 5192 sayılı Karar İle Maddelerin 5752 sayılı Karar ile Değişik Hali    Değişik Hali

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün    desteklenmesi

uygulaması    kapsamında

28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesaplan ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

“MADDE 4- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş altın ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

"MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün    desteklenmesi

uygulaması kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin    ise 31/12/2021 tarihi

itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplan ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına    çevrilen mevduat ve

katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

— Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından,

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranlarının %0 olarak uygulanmasında, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişi ayrımına son verilmiş ve dönüşüme tabi hesapların 20/12/2021 ve 31/12/2021 tarihleri itibariyle mevcut olmalarına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Diğer taraftan 29.01.2021 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7352 sayılı VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14’üncü madde eklenmiş ve 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için düzenlemede belirtilen esaslar kapsamında kurumlar vergisi istisnası getirilmişti.

Ayrıca 26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle söz konusu geçici 14’üncü maddeye eklenen düzenleme uyarınca; Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını

Konuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerimize ise 31.01.2022/40 ve 31.05.2022/90 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

Ayrıca, 11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 19 SERİ NO.LU TEBLİĞ’de uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.

2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuş, Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkili kılınmıştı. 4ST

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(28.06.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM