GÜNCEL MEVZUAT
Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi - MuhasebeTR

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi

ÖZET

5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde BSMV oranı 11.6.2022 tarihinden itibaren %5’den, %10’a yükseltildi.

Karar, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının düzenlendiği 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10,”

Yapılan düzenleme ile tüketici kredilerinde BSMV oranı %5’den %10’a yükseltilmiştir.

Düzenleme 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(13.06.2022)

GÜNDEM