GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Yurt Dışına Tebliğ - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Yurt Dışına Tebliğ

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:E-40552758-010.06.01-37355249    23.12.2021

Konu:Yurt Dışına Tebliğ

GENEL YAZI

: a) 03.12.2021 tarihli ve 36219799 sayılı Genel Yazı. b) 08.12.2021 tarihli ve 36527838 sayılı Genel Yazı.

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı Genel Yazılar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden alınan yazılara istinaden, Covid-19 salgını ve uçak taşıma şirketlerinin uçuşlarını sınırlandırması sonucu oluşan kapasite yetersizliği nedeniyle posta kabulüne kapalı olan ülkeler listesi duyurulmuş ve posta kabulüne kapalı olan ülkelere gönderilecek tebligatlara ilişkin yapılacak işlemler talimatlandırılmıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden alınan ve bir örneği ekte yer alan 16.12.2021 tarihli yazıda da; posta kabulüne kapalı olan ülkeler listesinin güncellendiği ve bu kapsamda Ülkemiz çıkış Avustralya varışlı mektup (taahhütlü) postası ve posta kolisi gönderilerinin posta kabulüne açıldığı, ABD, Guatemala, Nijer, Honduras, Kenya ve Moris posta kolisi gönderilerinin posta kabulüne kapatıldığı ve bir örneği ekli posta kabulüne kapalı olan ülkeler listesinin dikkate alınmasının gerektiği ifade edildiğinden, Avustralya varışlı taahhütlü postaların gönderilmesine başlanılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden alınan yazılardan, mektup (taahhütlü) postası, posta kolisi ve Turpex gönderilerinin posta kabulüne açık ve kapalı olan ülkeler listesinin takip edildiği ve buna ilişkin kayıtlarının zaman zaman güncellenerek bu hususun düzenli olarak tüm merkezlerine duyurulduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, bundan sonra posta kabulüne açık ve kapalı ülkelerle ilgili talimat yayımlanmayacak olup söz konusu ülkeler listesinin il müdürlüğünüzde bulunan PTT müdürlüklerinden alınacak bilgilere göre güncel tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN Genel Müdür Ek:

1-    Yazı Örneği (1 sayfa)

2-    Posta Kabulüne Kapalı Olan Ülkeler Listesi (2 sayfa)

(29.12.2021)

GÜNDEM