GÜNCEL MEVZUAT
Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

Muhasebe Yazılım Programlarının VKN İle Temel Mükellef Bilgileri Sorgu Servisinden Yararlanması Usulü Hakkında Duyuru

Meslek mensuplarınca kullanılan muhasebe yazılım programları aracılığıyla, vergi beyannameleri ile bildirimlerinin ve eklerinin elektronik ortamda doğru ve sağlıklı mükellef bilgilerini içerecek şekilde doldurulup Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine (e-Beyanname Sistemi vb.) iletilmesini ve ayrıca hizmet sözleşme bilgilerinin de e-Birlik Sistemimizde, doğru ve sağlıklı mükellef bilgilerini içerecek şekilde elektronik ortamda doldurulmasını sağlamak üzere, Birliğimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında bu yıl içinde imzalanan Veri Paylaşım Protokolümüzle; vergi mahremiyeti kapsamında olmayan vergi levhasında da bulunan temel mükellef bilgilerinin (VKN ile yapılan sorguya; TCKN, Ad-Soyad/Unvan, Vergi Dairesi, Faal/Terk durumu, İşyeri Türü (merkez/şube), Şube Kodu ve Merkez ve şube işyeri adresi adres bilgileri) VKN sorgulama servisiyle elektronik ortamda Birliğimiz sistemlerine, meslek mensuplarımızın beyanname, bildirim ve eklerinin doldurulmasında ihtiyaç duyduğu temel mükellef bilgilerinin karşılanması amacıyla da bu bilgilerin sistemlerimiz aracılığıyla muhasebe yazılım firmalarıyla paylaşımı çalışmalarına başlanılacaktır.

Bu çerçevede; meslek mensuplarımız, kullandıkları muhasebe yazılımları marifetiyle, tekil VKN sorgulamasını Birliğimiz sistemleri aracılığıyla GİB sistemlerinden yaparak temel mükellef bilgilerine erişimleri sağlayabilecek olup, bunun için meslek mensuplarımız; kullandıkları muhasebe yazılımlarının sisteme entegrasyonu ile E-Birlik’te sol menüde yer alan, “Entegrasyon Anahtarları” bölümü yardımıyla, kullandıkları muhasebe uygulaması için anahtar (key) üretmeli ve bir defaya mahsus muhasebe uygulamasınca belirlenen saklama alanına bu bilgiyi kaydetmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, muhasebe yazılım programlarının yukarıda belirtilen yöntem haricinde temel mükellef bilgilerine erişimine ilişkin elektronik ortamda bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm sorgulama servislerinin kullanımı 01/11/2021 tarihinden itibaren sona erecektir. Bu tarihten sonra herhangi bir aksaklık veya olumsuzluğun yaşanmaması için, ilgili servisleri tüketen muhasebe yazılım firmalarının, Birliğimize yazılı olarak başvuruda bulunmaları ve Birliğimiz ile servis paylaşımına ilişkin güvenlik ile teknik usul ve esaslarını belirleyen Birliğimizce hazırlanan protokolü imzalamaları gerekmektedir. Protokol sonrası, servisler VPN protokolü üzerinden ilgili tarafın kullanımına herhangi bir ücret veya bedel talep edilmeden açılacaktır.

Özetle, yukarıda da belirtilen VKN ile temel mükellefiyet bilgisi sorgulama hizmeti, muhasebe yazılımları aracılığı ile meslek mensuplarımızın kullanımına Birliğimiz sistemleri aracılığıyla herhangi bir ücret veya bedele tabi olmadan sunulacak olup, gerekli entegrasyonlar muhasebe yazılım firmaları ile Birliğimiz arasında imzalanacak protokol sonrasında yapılabilecektir. Mevcutta bu hizmeti sağlayan ve bu hizmeti sürdürmek isteyen muhasebe yazılımı firmaların ivedilikle, Birliğimize yazılı olarak müracaat etmeleri ve gerekli teknik entegrasyon çalışmalarını tamamlayarak meslek mensuplarımıza muhasebe yazılımları aracılığıyla belirtilen sorgulama servisini hizmete almaları gerekmektedir.

Duyurulur.

TÜRMOB

(10.09.2021)

GÜNDEM