GÜNCEL MEVZUAT
E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri - MuhasebeTR

E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıdaki  yer alan beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra  e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri:  

2021/Temmuz Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4) 2021/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
2021/Temmuz Damga Vergisi Beyannamesi 
2021/Temmuz Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4 
2021/Temmuz Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname

DEFTER BEYAN

(18.08.2021)

GÜNDEM