GÜNCEL MEVZUAT
E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar, Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek - MuhasebeTR

E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar, Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

25.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği    (Sıra    No:396)'nde    Değişiklik    Yapılmasına     Dair     Tebliğ     (Sıra     No:     523) ile 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura) olarak düzenlenen belgeler, Form BA ve Form BS bildirimlerine dâhil edilmeyecek.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.
  • Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.
  • Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekecektir.
  • 2021/Temmuz ayı bildirimleri yukarıdaki düzenlemeye göre; 01-31/Ağustos-2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Seri numaralı VUK Genel Tebliği aşağıdadır.

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5610

İSMMMO

(01.07.2021)

GÜNDEM