GÜNCEL MEVZUAT
APHB ve MUHSGK’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu - MuhasebeTR

APHB ve MUHSGK’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu

Özet: Aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya gönderilmesi sırasında, sigortalıların ay içerisinde uzaktan çalışma yapması halinde uzaktan yapılan çalışma günleri ayrı alanda belirtilecektir. Bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

 UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında;

“Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Denilmektedir.

Söz konusu Kanun hükmü uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan

 Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, SGK tarafından yeni düzenleme yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir.

İlgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerekmekte olup, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(04.06.2021)

GÜNDEM