GÜNCEL MEVZUAT
Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı - MuhasebeTR

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı

Özet: Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır

RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ
12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

4/a kapsamında sigortalı olan veya sigortalı sayılanların rapor almaları durumunda, işveren bu rapor ile ilgili çalışmazlık belgesini (çalışılmadığına dair bildirim) istirahat raporu 10 günden kısa süreli ise istirahatin bittiği günden itibaren, 10 gün ve daha uzun süreli ise onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan sürenin bittiği günden itibaren 5 iş günü içinde internetten (www.sgk.gov.tr adresinden işveren menüsü altında bulunan çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından) SGK' ya bildirilmekteydi.

İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için SGK, sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi”ni işletime açmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.

Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde hizmete sunulmuştur.

Kullanım Kılavuzu, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen duyuruda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(01.04.2021)

GÜNDEM