GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Uygulanmasında Kullanılan Formüller Hakkında 18/12/2020 Tarihli ve 16229334 Sayılı Genel Yazı - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Uygulanmasında Kullanılan Formüller Hakkında 18/12/2020 Tarihli ve 16229334 Sayılı Genel Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-15591373-724.01.02-16229334      

Konu   :   Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Uygulanmasında Kullanılan Formülerler

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Ülkemizin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasında, sözleşmeye taraf ülkelerin ikisinin de resmi dilinde hazırlanan ve taraf ülkelerin yetkili makamlarınca üzerinde mutabık kalmış oldukları formüler adı verilen belgeler kullanılmaktadır.

Söz konusu formülerlerin zaman zaman manuel olarak değiştirildiği, bu sebeple talep değerlendirmelerinde sıkıntı yaşandığı bilgisi sözleşmeli ülkelerin yetkili kurumları ile yapılan görüşmelerde Kurumumuza iletilmiştir.

Bu doğrultuda, Kurumumuz 2020 Merkez Eylem Planı (MEP)  çerçevesinde;  Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Danimarka, Karadağ ve Sırbistan ile akdedilmiş olan sosyal güvenlik sözleşmelerinin uzun vadeli sigorta hükümlerinin uygulanmasında kullanılan formülerler elektronik veri tabanına uyumlu .pdf uzantılı forma dönüştürülerek intranet sayfasında Kurumsal>Dokumanlar>Yurtdışı>Formülerler adresinde ilgili ülke başlıkları altına eklenmiştir.

Diğer taraftan, hali hazırda Almanya ve Avusturya hariç olmak üzere mevzuat tayinine ilişkin formülerler de .pdf uzantılı formlara dönüştürülmüş olup bu ülkeler için mevzuat tayini hakkındaki formülerlerin Kurum Sigortalıları Sağlık Sistemi (KUSAS) üzerinden düzenlenmesine devam edilecektir. Bu çerçevede, belirtilen ülkelerin sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında uzun vadeli sigorta

kollarına  ilişkin  işlemlerde  ve  Almanya  ile  Avusturya  hariç  olmak  üzere  mevzuat   tayini işlemlerinde

intranette yer alan .pdf uzantılı formların kullanılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN
Genel Müdür V.

SGK

(21.12.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.



GÜNDEM