GÜNCEL MEVZUAT
26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” Olarak Değiştirildi - MuhasebeTR

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” Olarak Değiştirildi

Özet: İşten çıkış kodlarından “26 Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu, “26 Disiplin Kurulu kararı ile Fesih” olarak değiştirilmiştir.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SGK, işten çıkış kodlarından “26 disiplin kuru kararı ile fesih “kodunu, devamsızlık nedeniyle fesih olarak değiştirmişti.

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile tekrar kodun ismi eski haline getirilmiştir. Buna göre 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur.

İsmi değiştirilen 26 numaralı kod, fesih yasağı kapsamındadır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(09.10.2020)

GÜNDEM