GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2020/12 - Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2020/12 - Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 96597630-010.06.02-E.5852699

Tarih: 07/05/2020

Konu: Koronavirüs (COVID-19)

SGK GENELGESİ 2020/12

Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan  yeni  tip  Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya  ülkelerini  etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15  inci  maddesinde;

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine  neden  olan  rahatsızlıklar, hastalık halidir."

hükmü yer almaktadır.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet  sunucularına  müracaat  eden  sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                           Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına                         Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

(08.05.2020)

GÜNDEM