GÜNCEL MEVZUAT
2020 Mayıs Ayı Mali Takvimi (Güncel) - MuhasebeTR

2020 Mayıs Ayı Mali Takvimi (Güncel)

MAYIS /2020

SON GÜN

NOT

16-30 Nisan / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

11.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

15.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

15.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

15.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

15.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

15.05.2020

 

2020 / 1. Dönem Geçici Vergi Bayanı ve ödemesi

18.05.2020

 

Nisan / 2020 Dönemine ait

SGK Aylık E-Bildirge v2 sistemin den verilmesi

 

27.05.2020

 

1-15 Mayıs / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

27.05.2020

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için Nisan / 2020 Aylık

Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü MUHSGK 1003A

MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

27.05.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020

ÖDEME 27.11.2020

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için Nisan/2020 KDV

Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

 

27.05.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020

ÖDEME 27.11.2020

Nisan / 2020 Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi son günü

27.05.2020

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için Nisan / 2020 SGK ve Bağ -

Kur Primlerinin ödemesi son günü

 

01.06.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

ÖDEME 30.11.2020

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için Nisan / 2020 Dönemi

BA-BS Formlarının Verilmesi son günü

 

01.06.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020

2019 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ Verilmesi ve verginin ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/127)

 

01.06.2020

Sirküler

No: VUK/127

ARALIK /2019 DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME Son gün

(Sirküler No: VUK/128)

 

01.06.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK Yükleme TERCİHİN

DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

01.06.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020 518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan

GELİR VERGİSİ mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK Yükleme TERCİHİN

DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin ŞUBAT /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

01.06.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için

BEYAN 27.07.2020 518 VUK GN. TB

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan

GELİR VERGİSİ mükelleflerinin ŞUBAT /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

Nisan / 2020 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

 

01.06.2020

 

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit ödemesi son günü

01.06.2020

 

Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit ödemesi son günü (İşyerleri İçin)

01.06.2020

 

Vergi Levhalarının elektronik ortamda alınmasının son günü

01.06.2020

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren GV mükellefleri ve 3568 sayılı meslek yasasına göre ruhsatlı meslek mensupları ile bu 518 Sayılı VUK Tebliğin yayımlandığı tarih (24.03.2020) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin (Tüm vergi beyannameleri ve bildirimleri) verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacaktır. Bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin Vergi Dairesine herhangi bir başvuruda bulunulmayacaktır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki   süre   uzatımı   işlemi,   mükellefin   kronik   rahatsızlığı   bulunduğuna   dair    beyanını    içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. 2020 Mayıs Ayı Mali Takvimi (Güncel)

SGK Uygulaması: 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi, belge bildirge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerin de yapılacaktır. Bildirgelerin (APHB) verilmesinde ERTELEME YOKTUR. (SGK GENEL YAZI)

GEKAP BEYANAMESİ (POŞET VE DİĞERLERİ İÇİN) YILDA İKİ KEZ VERİLECEKTİR. (3 SAYILI GEKAP GN. TB.) 2020/1.DÖNEM (1-2-3-4-5-6.AYLAR) BEYAN VE ÖDEME SON GÜN 31.07.2020

2020/2.DÖNEM (7-8-9-10-11-12.AYLAR) BEYAN VE ÖDEME SON GÜN 31.01.2021

518 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ VE SGK GENEL YAZISI İLE

2020/MAYIS VE SONRAKİ AYLAR İÇİN ERTELENEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER TABLOSU

Ertelemeye ilişkin aşağıda belirtilen beyannameler ve formlar TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (Ticari kazanç, Zirai kazanç ve Serbest Meslek Kazancı elde edenler 1.Sınıf Tacir, 2.Sınıf Tacir ve Serbest Meslek Erbapları) ve MÜCBİR SEBEP HALİNDEN FAYDALANACAKLAR Listesin de yer alan KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ içindir.

BEYANNAME & BİLDİRİM

BEYAN

SON GÜNÜ

ÖDEME

SON GÜNÜ

AÇIKLAMA

2019 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ Verilmesi

ve verginin ödemesi son günü (Sirküler No: VUK/127)

 

01.06.2020

 

01.06.2020

 

Sirküler No: VUK/127

ARALIK /2019 DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME

(Sirküler No: VUK/128)

 

01.06.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK

Yükleme TERCİHİN DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

01.06.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GELİR VERGİSİ

mükelleflerinin OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

27.07.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK

Yükleme TERCİHİN DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin ŞUBAT /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

01.06.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GELİR VERGİSİ

mükelleflerinin ŞUBAT /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

27.07.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB.

2020/MART DÖNEMİ MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

 

27.07.2020

 

 

 

27.10.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için 518 VUK GN. TB.

2020/MART DÖNEMİ

SGK VE BAĞ- KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

 

02.11.2020

SGK 02.04.2020 TARİHLİ GENEL YAZI

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GELİR VERGİSİ

mükelleflerinin MART /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

27.07.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için AYLIK

Yükleme TERCİHİN DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin MART /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

30.06.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLAN ÜÇ AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan GELİR VERGİSİ

Mükelleflerinin 2020/1-2-3 Dönemi ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

27.07.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB.

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR için ÜÇ AYLIK

Yükleme TERCİHİN DE bulunan KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin 2020/1-2-3 Dönemi ait BERAT yükleme için son gün.

 

 

01.06.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

 

2020/MART DÖNEMİ BA-BS FORMU

 

27.07.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

2020 / NİSAN DÖNEMİ KDV BEYANNAMELERİ

(KDV-1, KDV-2 ve Diğer KDV Beyannameleri)

 

27.07.2020

 

27.11.2020

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için 518 VUK GN. TB.

2020 / NİSAN DÖNEMİ MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

 

27.07.2020

 

 

 

27.11.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için 518 VUK GN. TB.

2020 / NİSAN DÖNEMİ

SGK VE BAĞ- KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

 

30.11.2020

SGK 02.04.2020 TARİHLİ GENEL YAZI

 

2020 / NİSAN DÖNEMİ BA-BS FORMU

 

27.07.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

2020 / MAYIS DÖNEMİ KDV BEYANNAMELERİ

(KDV-1, KDV-2 ve Diğer KDV Beyannameleri)

 

27.07.2020

 

28.12.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için 518 VUK GN. TB.

2020 / MAYIS DÖNEMİ MUHTASAR BEYANNAME MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

 

27.07.2020

 

 

 

28.12.2020

 

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için 518 VUK GN. TB.

2020 / MAYIS DÖNEMİ

SGK VE BAĞ- KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ

 

 

31.12.2020

SGK 02.04.2020 TARİHLİ GENEL YAZI

 

2020 / MAYIS DÖNEMİ BA-BS FORMU

 

27.07.2020

 

Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020

518 VUK GN. TB.

İSMMMO

(04.05.2020)

GÜNDEM