GÜNCEL MEVZUAT
İSMMMO ESBİS Duyurusu - MuhasebeTR

İSMMMO ESBİS Duyurusu

İSMMMO ESBİS Duyurusu.

Kısa adı ESBİS olan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemis konusunda gerek Gelir İdaresi Başkanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmıştır.Anılan sistemin esnafların defter tutması ile harhangi bir ilişkisi olmadığı tespit ve teyid edilmiştir. Söz konusu sistem esnafların kendilerine özgü bilgi sistemi ile ilgilidir,defter tutma ile ilgili bir sitem değildir.Konu ile ilgili tüm gelişmeler mesleğimiz adına yakından takip edilmekte olduğunu bilgilerinize sunarız.

İSMMMO

(25.09.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
  2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)
  3. SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
  4. Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
  5. Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
  6. Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
  7. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)
  8. TÜRMOB: Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez (02.10.2019)
  9. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) (02.10.2019)
  10. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594) (02.10.2019)

GÜNDEM