GÜNCEL MEVZUAT
Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. - MuhasebeTR

Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk.

Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk..

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI'NA

TC Hazine ve maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı'nın 02.08.2019 tarihli ve 29537098-220.01-E112462 sayılı yazısı ile elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı resmi gazetede yayınlanan 376 sıra .no.2lu vergi usul kanunu Genel Tebliğinde ...

Devamı İçin Tıklayınız

ASMMMO

(23.08.2019)

GÜNDEM