GÜNCEL MEVZUAT
Varlık Barışı Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

Varlık Barışı Hakkında Duyuru

Varlık Barışı Hakkında Duyuru.

19/7/2019 tarihli ve 30836 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Yurtdışı -Yurtiçi varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek (Varlık Barışı) beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir. 

ebeyanname

(09.08.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)
  2. Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)
  3. KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)
  4. VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)
  5. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)
  6. SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)
  7. Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)
  8. Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)
  9. Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)
  10. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

GÜNDEM