GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve ... - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve ...

14 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26906

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İŞVERENLERİN

KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİĞE GEÇİCİ MADDE

EKLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 � 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            

"2008 yılı için kamuoyuna yapılacak açıklama

            

GEÇİCİ MADDE 1 � (1) Bu Yönetmelik gereğince her yılın Mart-Haziran döneminde kamuoyuna açıklanmakta olan borçlu işverenler listesi, 2008 yılı için yıl sonuna kadar açıklanabilir."

            

MADDE 2 � Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

MADDE 3 � Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(14.06.2008)

GÜNDEM