GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında - MuhasebeTR

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında.

Sayı: 2019

Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Birlik yönetim kurulunun 24/04/2019  tarihi ve 73 sayılı kararı ile ' Meslek Mensuplarınca verilecek geri kazanım katılım payı beyannameleri  için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna. tarifenin  ' Tablo II-3-B  diğer Beyan ve bildirimler bölümünün uygunlanması gerektiğine' karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve kararın üyelerinize  duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan 

Genel Sekreter

TÜRMOB

(27.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM