EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında - MuhasebeTR

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında.

Sayı: 2019

Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Birlik yönetim kurulunun 24/04/2019  tarihi ve 73 sayılı kararı ile ' Meslek Mensuplarınca verilecek geri kazanım katılım payı beyannameleri  için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna. tarifenin  ' Tablo II-3-B  diğer Beyan ve bildirimler bölümünün uygunlanması gerektiğine' karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve kararın üyelerinize  duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan 

Genel Sekreter

TÜRMOB

(27.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (23.07.2019)
  2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Sosyal Güvenlik Yasalarında Yapılan Düzenlemeler (22.07.2019)
  3. “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi (22.07.2019)
  4. 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler (20.07.2019)
  5. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  6. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  7. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  8. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  9. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

GÜNDEM