GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında - MuhasebeTR

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında

TÜRMOB: Katılım Payı Beyannameleri Hakkında.

Sayı: 2019

Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

Birlik yönetim kurulunun 24/04/2019  tarihi ve 73 sayılı kararı ile ' Meslek Mensuplarınca verilecek geri kazanım katılım payı beyannameleri  için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna. tarifenin  ' Tablo II-3-B  diğer Beyan ve bildirimler bölümünün uygunlanması gerektiğine' karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve kararın üyelerinize  duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan 

Genel Sekreter

TÜRMOB

(27.04.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM