GÜNCEL MEVZUAT
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11 - MuhasebeTR

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11.

Tarih

24/04/2008

Sayı

KVK-11/2008-2/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/11

 

Konusu                                  : Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi                                     : 24 /04/ 2008

Sayısı                                     : KVK-11/2008-2/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1

İlgili olduğu maddeler          : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 14,21,25 ve 29

İlgili olduğu kazanç türleri  : Kurum Kazancı

 

1 - Giriş

 

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ve 25 inci maddelerine göre, 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 2008 yılı Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

 

Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına ait yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

 

Duyurulur.

 

                                                                                                          Kemal UNAKITAN

                                                                                                            Maliye Bakanı

 

(24.04.2008)

GÜNDEM