GÜNCEL MEVZUAT
2018 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi - MuhasebeTR

2018 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2018 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi .

Mükellefler, 2018 yılında elde edilen kazançlar (sadece basit usulde ticari kazanç elde edilmesi durumu hariç) ile ilgili yıllık gelir vergisi beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov. tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak doldurarak 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat  23.59’a kadar göndermelidirler.

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak 25 Mart 2019 tarihine kadar verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup,

Devamı İçin Tıklayınız

TÜRMOB

(27.02.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)
  2. Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)
  3. Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)
  4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)
  5. Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)
  6. Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)
  7. Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)
  8. İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)
  9. Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)
  10. Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

GÜNDEM