GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru - MuhasebeTR

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru .

Değerli üyemiz,                                                                                                       

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin kayıtları; Bağlı oldukları Esnaf odalarında veya Serbest Çalışan Meslek mensuplarımızca tutulmaktadır.

VUK 486 Seri Numaralı Genel tebliği hükümlerine göre;  Basit Usulde kayıtlara “Defter Beyan” sisteminde tutulması zorunludur. 2018 yılına ilişkin gelir ve giderleri yıllık beyannamenin verilme son günü olan 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Kayıtların tamamlanması halinde yıllık beyanname 01/ŞUBAT-25/ŞUBAT-2019 tarihleri arasında Defter Beyan sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(31.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)
  2. Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)
  3. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)
  4. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
  5. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
  6. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
  7. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
  8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
  9. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
  10. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

GÜNDEM