GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru - MuhasebeTR

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru .

Değerli üyemiz,                                                                                                       

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin kayıtları; Bağlı oldukları Esnaf odalarında veya Serbest Çalışan Meslek mensuplarımızca tutulmaktadır.

VUK 486 Seri Numaralı Genel tebliği hükümlerine göre;  Basit Usulde kayıtlara “Defter Beyan” sisteminde tutulması zorunludur. 2018 yılına ilişkin gelir ve giderleri yıllık beyannamenin verilme son günü olan 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Kayıtların tamamlanması halinde yıllık beyanname 01/ŞUBAT-25/ŞUBAT-2019 tarihleri arasında Defter Beyan sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(31.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM