GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru - MuhasebeTR

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru

Değerli üyemiz,                                                                                                       

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin kayıtları; Bağlı oldukları Esnaf odalarında veya Serbest Çalışan Meslek mensuplarımızca tutulmaktadır.

VUK 486 Seri Numaralı Genel tebliği hükümlerine göre;  Basit Usulde kayıtlara “Defter Beyan” sisteminde tutulması zorunludur. 2018 yılına ilişkin gelir ve giderleri yıllık beyannamenin verilme son günü olan 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Kayıtların tamamlanması halinde yıllık beyanname 01/ŞUBAT-25/ŞUBAT-2019 tarihleri arasında Defter Beyan sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(31.01.2019)

GÜNDEM