GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru - MuhasebeTR

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru .

Değerli üyemiz,                                                                                                       

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Basit usule tabi olabilmenin genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47’nci, özel şartları ise 48’inci maddesinde belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin kayıtları; Bağlı oldukları Esnaf odalarında veya Serbest Çalışan Meslek mensuplarımızca tutulmaktadır.

VUK 486 Seri Numaralı Genel tebliği hükümlerine göre;  Basit Usulde kayıtlara “Defter Beyan” sisteminde tutulması zorunludur. 2018 yılına ilişkin gelir ve giderleri yıllık beyannamenin verilme son günü olan 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekir. Kayıtların tamamlanması halinde yıllık beyanname 01/ŞUBAT-25/ŞUBAT-2019 tarihleri arasında Defter Beyan sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(31.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
  9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
  10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM