GÜNCEL MEVZUAT
7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler - MuhasebeTR

7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler.

7162 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER “KARŞILIKLI SONLANDIRMA SÖZLEŞMESİ VEYA İKALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN HİZMET ERBABINA RED VE İADE EDİLMESİ”

 7162 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki konulara ilişkindir.  - Evlerde üretilen çeşitli ürünlerin yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmaması koşuluyla internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışı esnaf muaflığı kapsamına alındı. 

 • İşverenler tarafından hizmet erbabına ödenen işsizlik veya işe başlatmama tazminatı veya diğer benzer adlar altında yapılan ödemelerden sadece 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden müstesna

ÖZET           :

olduğu hüküm altına alındı.

 • Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için uymaları gereken eksik ödeme sınırı 10 TL’den 250 TL’ye yükseltildi. Söz konusu değişiklik 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınacaktır

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(30.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
 2. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
 3. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
 4. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
 6. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
 7. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)
 8. Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)
 9. Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu (17.04.2019)
 10. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (17.04.2019)

GÜNDEM