GÜNCEL MEVZUAT
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2007) - MuhasebeTR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2007)

BASİT USULE TABİ
MÜKELLEFLER İÇİN
VERGİ REHBERİ

(2007)

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yayın No:53

Şubat 2008

 

İÇİNDEKİLER

 

 

Giriş....................................................................................................... 5

BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ............................................................. 5

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları................................................... 6                            

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları..................................................... 7

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar................................................. 8

Bakanlar Kurulu Kararları ile Gerçek Usule Alınan Mükellefler...................... 8               

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları....................................... 11

Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti....................................................... 12

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş......................................................... 13

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Beyanname Verilme Zamanı ve
Beyannamenin Nereye Verileceği...................................................... 14                      

2007 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi.......................... 15

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece
Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler için) Doldurulmasında
Dikkat Edilecek Hususlar.................................................................. 15

Verginin Ne Zaman Ödeneceği.............................................................. 16

Verginin Nereye Ödeneceği................................................................... 16

BASİT USULDE UYGULANACAK ESASLAR.......................................... 16

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni.......................................... 16                             

Belge Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar.............................................. 18                         

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılması...................................................... 18                    

İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzenlenmesi................................... 18

Belgelerin İptali..................................................................................... 19                

Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü............................................................ 19                       

Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği veya Kullandığı Tespit Edilen Mükelleflerin Durumu ........19

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yanında Çalışanların Durumu................... 20

Basit Usulde Katma Değer Vergisi Uygulaması....................................... 20                       

Basit Usulde Vergi Tevkifatı ve Geçici Vergi.......................................... 20                     

Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar........................................ 21

GİRİŞ

Bu broşürün hazırlanma amacı, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak oluşturarak kendilerine yardımcı olmaktır.

Broşürde;

Ø  Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın şartları,

Ø  Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

Ø  Bakanlar kurulu kararları ile gerçek usule alınan mükellefler,

Ø  Basit usulde ticari kazancın tespiti,

Ø  Basit usulden gerçek usule geçiş,

Ø  Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,

Ø  Basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanların durumu,

Ø  Basit usulde katma değer vergisi uygulaması,

Ø  Basit usulde vergi tevkifatı ve geçici vergi,

Ø  Beyannamenin ne zaman ve nereye verileceği,

Ø  Yıllık basit usul vergisi beyannamesinin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar,

Ø  Verginin ne zaman ve nereye ödeneceği,

konuları ele alınmıştır.


ÜCRETSİZ REHBERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(31.01.2008)

GÜNDEM