GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2018/18 – Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66454725-206.05-E.5284537

Tarih: 01/06/2018

Konu : Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

GENELGE

2018/18

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(01.06.2018)

GÜNDEM