GÜNCEL MEVZUAT
Makina ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması - MuhasebeTR

Makina ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması

Makina ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması.

ÖZET:Amortisman tabi makina ve teçhizatlar ile ilgili faydalı ömürsürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle yatınım,Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul

Kanununa,1 Mayıs 2018tarihinden geçerli olmak üzere eklenen Geçici 30’uncu madde uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 497 sıra No’lu

VUK Tebliğde söz konusu maddenin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ uyarınca;

Devamı İçin Tıklayınız

(28.05.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
  2. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
  3. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
  4. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
  5. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
  6. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
  7. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
  8. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
  9. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
  10. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)

GÜNDEM