GÜNCEL MEVZUAT
İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması - MuhasebeTR

İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması

ÖZET :406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNU KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN HAZİNE PAYINA İLİŞKİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASI, DENETİM VE UZLAŞMA YÖNETMELİGİ’nde, imtiyazsözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ve 406 sayılı Kanunun ek 37’nci maddesi kapsamında Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, vergi müfettişlerince yapılan denetim sonucunda uzlaşma talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir

(02.04.2018)

GÜNDEM