GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) | MuhasebeTR

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5).

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)

MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “II/4. Havale İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bankalar hiçbir limit gözetmeksizin;

 1. Yurt içi ve yurt dışına yapılan Türk Lirası ve döviz havalelerini yapmadan önce göndericinin,
 2. Yurt içi ve yurt dışından yurt içine yapılan Türk Lirası ve döviz havalelerinde ödeme yapılmadan önce alıcının,

vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapacaklardır.

Bankaların, yabancı uyruklu gerçek kişilerin iki bin Türk Lirası veya muadili yabancı parayı geçmeyen tutardaki havale işlemlerinde ise vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin “III/4. Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “1.9.2001 tarihinden itibaren 3.000 Amerikan Doları veya muadili” ibaresi “iki bin Türk Lirası veya muadili yabancı parayı aşan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin “III/7. Sigortacılık İşlemleri” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“8. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamındaki Kurumlarca Yapılacak İşlemler

27/6/2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına giren kuruluşlar müşterilerine hesap açmadan, sözleşme ve işlemleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapacaklardır.

Bu Tebliğ ile bankalar için getirilen düzenlemeler 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına giren kuruluşlar için de geçerlidir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin “IV- VERGİ KİMLİK NUMARASININ TESPİTİ İLE

İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı para ve yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde Türk Lirası karşılıklarının tespitinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru veya alım satıma konu olmayan bilgi amaçlı döviz kuru dikkate alınacaktır.”

MADDE 5- Bu Tebliğ 01/04/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(12.03.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme (11.12.2018)
 2. HATIRLATMALAR - 01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler (10.12.2018)
 3. Defter Beyan: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (06.12.2018)
 4. ASMMMO: Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları (06.12.2018)
 5. Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.12.2018)
 6. SGK Genel Yazı: Borçlanma Tebliğleri (04.12.2018)
 7. TÜRMOB: Mali Mührün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması, Kaybolması Hakkında (04.12.2018)
 8. E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (04.12.2018)
 9. 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı (03.12.2018)
 10. TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı (03.12.2018)

GÜNDEM