GÜNCEL MEVZUAT
(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı - MuhasebeTR

(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

ÖZET

:

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde ve aerosol üretiminde kullanılmış L.P.G. teslimlerinde, belediyeler ve sermayesinin

%51’i veya daha fazlası belediyelere ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası belediyelere  ait  olanların  iade  taleplerinin  vergi  inceleme  raporu

aranılmaksızın yerine getirilmesi uygulamasına son verilmiştir.

 

 15 Şubat 2018 tarihli ve 30333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile

  • Oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde ve aerosol üretiminde kullanılmış

L.P.G. teslimlerinde, belediyeler ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası belediyelere ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası belediyelere ait olanların iade taleplerinin vergi inceleme raporu aranılmaksızın yerine getirilmesi uygulamasına son verilmiştir.

  • (ı) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılması ile (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılması uygulamalarında; Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinde sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın ilgili maddesinde sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemeyecektir.
  • 2014/6881 sayılı Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilmesine ilişkin süre 6 ay olarak değiştirilmiştir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(15.02.2018)

GÜNDEM