GÜNCEL MEVZUAT
2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ; - MuhasebeTR

2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ;

Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan şartları taşıyan mükelleflere " Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi " hakkı tanınmaktadır. Yapılan değişiklik nedeniyle beyanname düzenleme programını BDP nin yeniden güncellenmesi gerekmektedir Belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda hangi mükelleflerin yararlanabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

(06.02.2018)

GÜNDEM