GÜNCEL MEVZUAT
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru.

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI PROVİZYONLARININ İŞVERENLERCE GÖRÜNTÜLENEBİLMESİ HAKKINDA

DUYURU

İşverenlerin iş kazası ve meslek hastalığı provizyonu üzerinden muayene ve tedavi olan sigortalı bilgilerini görüntüleyebilmelerine olanak sağlayan program kullanıma açılmış olup; söz konusu görüntüleme işlemi https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do erişim adresindeki “İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim” uygulamasında yer alan “Hastane Bildirim Sorgulama” menüsünden yapılabilmektedir.

Böylece işverenlerimizin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerini gecikmeksizin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen sürede yerine getirebilmeleri sağlanmış olacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

(29.11.2017)

GÜNDEM