GÜNCEL MEVZUAT
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı - MuhasebeTR

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) Resmi Gazete’de Yayımlandı

 10.4.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 2) ile; 30.6.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) ’in, 

-“Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı üçüncü bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve yeni örnek eklenmiş,

-Sekizinci bölümü “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler”  başlığı altında bütünüyle değiştirilmiş,

-“Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi” başlıklı dokuzuncu bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve örnekler eklenmiş,

-“Diğer Hususlar” başlıklı onuncu bölümü bütünüyle değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

(11.04.2016)

GÜNDEM