GÜNCEL MEVZUAT
Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı

 03 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29642

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/67

Karar Sayısı: 2016/10

Karar Tarihi: 10.2.2016

İtiraz Yoluna Başvuran: Trabzon 2. İş Mahkemesi

İtirazın Konusu: 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 96. maddesinin birinci fıkrasının, 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değiştirilen (b) bendinin, Anayasa’nın 2., 13., 35., 60 ve 125. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hatalı işlemi sonucu yesiz olarak yapıldığı tespit edilen sağlık yardımının iadesi için ilgili aleyhine başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine Kurum tarafından açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

(03.03.2016)

GÜNDEM