GÜNCEL MEVZUAT
SGK Duyurusu (Mali Tatil Hk.) - MuhasebeTR

SGK Duyurusu (Mali Tatil Hk.)

SGK Duyurusu (Mali Tatil Hk.).

 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


23.07.2015

MALİ TATİL HAKKINDA DUYURU

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin (1) ve (6) numaralı fıkralarına göre 2015 yılında mali tatil, 1 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu bağlamda, mali tatil kapsamına giren diğer bildirimlerin yanı sıra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran işverenlerce son verilme tarihi mali tatil dönemi olan 1 Temmuz ila 27 Temmuz tarihleri arasına rastlayan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü sona erecektir.
İşverenlerimize önemle duyurulur.

(24.07.2015)

GÜNDEM