GÜNCEL MEVZUAT
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7728) - MuhasebeTR

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7728)

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2015/7728).

 
24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29396

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7728
3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden kamu ihale sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/5/2015 tarihli ve 5083 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.

(24.06.2015)

GÜNDEM