GÜNCEL MEVZUAT
Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı... - MuhasebeTR

Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı...

14 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26582

 

Başbakanlıktan:

 

Konu: Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi  Daimi Özel İhtisas Komisyonu.

 

GENELGE

2007/19

 

Bilindiği üzere, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ile hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 1 Temmuz 2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Geçmişten günümüze tüm plan hazırlıklarında, belirli konu başlıkları altında kurulan, çeşitli kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği ve koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan Özel İhtisas Komisyonları, katılımcı planlama anlayışının önemli bir unsuru olarak kabul görmüştür. Bu çerçevede, 2005/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Özel İhtisas Komisyonlarının ortaya koyduğu raporlardan Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarında etkin olarak faydalanılmıştır.

 

Gerek Dokuzuncu Kalkınma Planında, gerekse Sanayi Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporunda; sanayinin rekabet gücünü geliştirmek üzere orta ve uzun vadeli politika ve stratejiler oluşturulması, bu politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi için detaylı çalışma ve analizlerin yapılması, bu amaçla özel ve kamu kesimindeki paydaşların katılımıyla sürekli bir diyalog ortamının oluşturulması öngörülmüştür.

 

Başta sanayi stratejisi olmak üzere söz konusu politika ve strateji çalışmalarının gerçekleştirilmesini, geliştirilen öneri ve sonuçların karar mekanizmalarına taşınmasını, bu çalışmaların sürekli hale getirilmesini ve izlenmesini sağlamak amacıyla, 29 Eylül 1961 tarihli ve 1722 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan "Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonlarıyla Koordinasyon Komisyonlarının Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında Tüzük" çerçevesinde Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonunun kurulması uygun görülmüştür. Komisyon çalışmalarının sonuçları gerektiğinde Ekonomik Koordinasyon Kurulunda (EKK) görüşülecektir.

 

Komisyon; kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının en az müsteşar yardımcısı veya eşit düzeyde temsilcilerinin katılımıyla aşağıdaki üyelerden oluşur.

 

             - TBMM İhtisas Komisyonları (2 üye)

             - Başbakanlık (1 üye)

             - Maliye Bakanlığı (1 üye)

             - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1 üye)

             - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1 üye)

             - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1 üye)

             - Hazine Müsteşarlığı (1 üye)

             - Dış Ticaret Müsteşarlığı (1 üye)

             - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (1 üye)

             - Üniversiteler (3 üye)

             - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (5 üye)

             - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (1 üye)

             - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (1 üye)

             - Türkiye İhracatçılar Meclisi (1 üye)

             - Uzman katılımcılar (2 üye)

 

Yukarıdaki üyelerden üniversite temsilcileri ile uzman katılımcılar DPT Müsteşarlığınca belirlenecek, Komisyon başkanlığı DPT Müsteşarı tarafından yürütülecektir.

 

Komisyonun oluşumuna ilişkin diğer hususlar ile çalışma usul ve esasları Komisyon tarafından belirlenecek, gerektiğinde ilave üye davet edilebilecektir. Gündeme bağlı olarak Komisyon toplantılarına Ekonomik Koordinasyon Kurulundan sorumlu Bakan başkanlık edecektir. Komisyonun sekretaryası DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülecektir.

 

Komisyon çalışmalarına ilgili kamu ve özel kesim temsilcilerinin etkin katılımını önemle rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan 

(14.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM