GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sakatlık İndirimi Hakkında Genel Yazı - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sakatlık İndirimi Hakkında Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

TARİH: 03/07/2007

SAYI: B.07.1.GİB.0.02.61/6158-14-59263

KONU: Malül ve Engelliler İstisnası

 

 

.................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması ile ilgili hükümden yararlanabilecek durumda olan mükelleflerin, istisna hükmünden taşıtın ilgili sicile kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla mı, yoksa "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu"nun vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mı yararlanacağı konusunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde, "Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar." hükmü yer almakta olup, Kanunun  "İstisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinin (c) bendine göre, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.  

 

Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II- İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde gerekli açıklama yapılmış, ancak istisna uygulamasının hangi tarih itibarıyla başlayacağı açıkça belirlenmemiştir.   

 

Buna göre, malûl ve engellilere ait ve ilgili sicile kayıt ve tescilli taşıtların, anılan Genel Tebliğde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, kayıt ve tescil ettirildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

Bülent TAŞ

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yrd.

 

(06.07.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM