GÜNCEL MEVZUAT
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/3/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [04/19] Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/3/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [04/19] Sayılı Kararı

 18 Mart 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28945

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04 – [04/19 ]

Toplantı Tarihi: 13/03/2014

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar”ın ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar

 

(18.03.2014)

GÜNDEM