GÜNCEL MEVZUAT
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı:2204) - MuhasebeTR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı:2204)

14 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26552

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2204

Karar Tarihi: 7/6/2007

 

             Kurul Başkanlığının 6/6/2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 5/6/2007 tarih ve BDDK.UYII.130/136-7509 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

 

             1 - 5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 12 nci maddesi ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 38/A maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, "konut finansmanı" alanında finansal kiralama veya finansman şirketi olarak faaliyet göstermeyi planlayan ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 6 ncı maddesine istinaden kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (Kurum) başvuran şirketler için, anılan Yönetmelikte belirtilen kuruluş izin şartlarına ilave olarak;

             a) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan "konut finansmanı" faaliyetinin şirketlerin ana sözleşmelerinde iştigal konusu olarak belirtilmesi,

             b) Ödenmiş sermayelerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluşu için aranan asgari tutardan az olmaması,

             şartlarının aranmasına,

             2 - Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kuruluş izni alan şirketlere, Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca faaliyet izni verilmesi esnasında; şirketlerin, konut finansmanı faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri yönetebilmelerini ve konut finansmanı faaliyetini etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini teminen; münhasıran konut finansmanı faaliyetlerine yönelik iç kontrol, risk yönetimi, derecelendirme ve erken uyarı sistemlerinin şirketlerin bünyelerinde tesis edilmesi; söz konusu sistemlerin işleyişine ilişkin süreçlerin yazılı olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurullarına onaylatılması; ayrıca, bu konularda çalışacak uygun personel kadrosunun oluşturulması ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması hususları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) gerekli görülecek ilave şartların aranmasına,

             3 - 5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği tarihten önce kurularak faaliyetlerine devam etmekte olan ve anılan Kanuna istinaden, "konut finansmanı" faaliyetinde de bulunmak amacıyla Kuruma izin talebiyle başvuran finansal kiralama veya finansman şirketlerine konut finansmanı faaliyetinde bulunma izninin Kurulca verilmesine ve söz konusu şirketler için yukarıda belirtilen şartlar ile Kurulca gerekli görülecek ilave şartların aranmasına,

             4 - Konut finansmanı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen finansal kiralama ve finansman şirketlerinin yılsonu mali tablolarının yanısıra, Haziran sonu itibariyle hazırlanacak ara dönem mali tablolarının da bağımsız denetime tabi tutulmasına ve söz konusu bağımsız denetim raporlarının 15 Ağustos tarihine kadar Kuruma gönderilmesine

             ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

(14.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM