GÜNCEL MEVZUAT
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10) - MuhasebeTR

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10).

 
3 Ağustos 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28727


TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2013/10)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’e 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları

MADDE 3/A – (1) Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında, bu Tebliğin 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 5/8/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

(03.08.2013)

GÜNDEM