GÜNCEL MEVZUAT
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değşiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26529

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sağlık sigortası yardımlarından faydalanan sigortalı ve hak sahiplerinin Kurumla sözleşme veya protokol yapmamış sağlık kurumunda tedavi altına alınmaları halinde, vakanın aciliyeti raporla belgelenmek şartıyla, bu sağlık kurumlarında yapılan tedavi giderleri "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" esas alınmak suretiyle ödenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında" ibaresi ile 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki "Bütçe Uygulama Talimatında" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde" olarak, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Muayene-Tetkik-Tahlil-Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Yıl Bütçe Uygulama Talimatı Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi)" ibaresi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Muayene-Tetkik-Tahlil-Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Yıl Bütçe Uygulama Talimatı Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi)" ibaresi, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde geçen "Bağ-Kur Genel Müdürü" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrası, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(22.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM