GÜNCEL MEVZUAT
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları - MuhasebeTR

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları .

 
21 Haziran 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28684

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(21.06.2013)

GÜNDEM