GÜNCEL MEVZUAT
Harçlar Kanunu İç Genelgesi, Sıra No: 2007/1 - MuhasebeTR

Harçlar Kanunu İç Genelgesi, Sıra No: 2007/1

Tarih

16/03/2007

Sayı

B.07.1.GİB.0.02.63/6336-42

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                            

 SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.63/6336-42                                                     

 KONU: Avcılık belgesi harçları hk.                                              

 

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2007/1

                 

........VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

                                                                               

Çevre ve Orman Bakanlığından Başkanlığımıza intikal eden yazılarda, avcılık belgelerinin vize işlemleri sırasında, 2005 yılında düzenlenmiş avcılık belgelerine ilişkin 2006 yılı harçları tahsil edilmeden 2007 yılı harçlarının tahsil edildiği belirtilerek, önceki yıl harcının yatırılmamış olması nedeniyle vize edilmeyen belgeler sebebiyle idare ile avcılar arasında sıkıntı yaşanmaması için belgeleri iptal edilmeyen mükelleflerin avcılık belgesi harçlarının yıllık takip ve tahsilinin sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenilmektedir.

 

Bilindiği gibi, 12.8.2003 tarih ve B.07.0.GEL.0.63/6336-42-34088 sayılı ve 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ve 18.12.2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 44 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Genel Tebliğ ve İç Genelgede, yıllık olarak harca tabi tutulması gereken söz konusu belgeye ilişkin yıllık harçların takip ve tahsili işlemlerinin 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi hükmüne göre ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği esasları dahilinde yerine getirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Buna göre, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında harca tabi olan avcılık belgeleri ile ilgili yıllık harçların, sürekli mükellefiyet çerçevesinde ve Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen bildirimler esas alınarak, ilgilisinin iş veya ikametgah adresinin bulunduğu yetkili vergi dairesince ve 492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi hükmüne göre her yıl ocak ayında tahakkukunun yapılarak takip ve tahsilinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yabancılara verilmekte olan yabancı avcılık belgelerine ait harcın, belgenin verildiği tarih itibarıyla ve 492 sayılı Kanuna göre belirlenen harç tutarlarının belge süresiyle çarpılmak suretiyle bulunacak miktarın peşin alınarak tahsil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu sürenin 1 yıldan az süreli verilmesi halinde de tam yıl gibi harcın tahsil edilmesi icabeder.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim. 

 

Başkan a.

(20.04.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM