GÜNCEL MEVZUAT
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 - MuhasebeTR

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 


 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 4


 

Konusu

: Fason üretimde tecil-terkin uygulaması

Tarihi

: 03 / 04 /2007

Sayısı

: ÖTV-1/ 2007 -1

İlgili olduğu madde

: ÖTV Kanunu Madde 8/1

 

 

1- Giriş:

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların fason imalat yapması ya da yaptırması halinde 4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda tereddütler olduğu anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

2. Yasal Düzenleme ve Sonuç:

 

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Maddenin uygulama usul ve esasları, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 9.1 inci bölümünde (bu bölümde 2, 5 ve 12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleriyle değişiklikler yapılmıştır) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde belirtildiği üzere, Kanunun 8/1 inci maddesi kapsamında mal alacak gerçek veya tüzel kişilerin “sanayi sicil belgesi”ni haiz imalatçılar olması ve ithal ettikleri veya teslim aldıkları malları (I) sayılı listede yer almayan bir malın imalinde kullanmaları gerekmektedir.

 

Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılar, fason imalat şeklinde verdikleri hizmetler için, Kanunun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin uygulaması kapsamında Tebliğde belirtilen diğer usul ve esaslara uymak kaydıyla mal satın alabilecek veya ithal edebileceklerdir.

 

Öte yandan Tebliğde belirtilen diğer usul ve esaslara uymak şartıyla, tecil-terkin uygulaması kapsamında kendi imalatlarında kullanmak üzere mal satın alan veya ithal eden sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılar, imalatı fason olarak yaptırmaları halinde de ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 

Duyurulur.

 

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

(03.04.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM