GÜNCEL MEVZUAT
BKK: 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

BKK: 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sayı: 26444

 

Karar Sayısı : 2007/11721

 

Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 6/2/2007 tarihli ve 2286 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

   

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN

EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 –Kapsama dahil tüm personel için 2007 yılının birinci altı aylık dönemdeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 4.650 YTL olarak tespit edilmiştir.”

             “MADDE 3 –Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dâhil personele anılan tarih itibarıyla yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi kaydıyla;

             a) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını hiçbir şekilde aşmayan personelin mali ve sosyal hakları 2007 yılının birinci altı aylık döneminde %5.6 oranını geçmemek ve ortalama ücret toplamı üst sınırını hiçbir şekilde aşmamak üzere; kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde, mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.

             b) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşan personelin mali ve sosyal hakları ise ikinci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı aşılmamak üzere kurum içi hiyerarşik yapı, ilgililerin görev, yetki ve sorumluluğu gibi hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle mevzuatı dâhilinde, yetkili organlar tarafından yeniden belirlenir.”

             MADDE 2 –Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

(24.02.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM