GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2010 / 106 - Hizmet Borçlanma İşlemleri - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2010 / 106 - Hizmet Borçlanma İşlemleri

SGK Genelgesi, 2010 / 106 - Hizmet Borçlanma İşlemleri

1- GENEL AÇIKLAMA


5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği” 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde borçlandırılan sürelerin hizmet olarak tespiti ile 5510 sayılı Kanuna göre çalışması bulunmayıp, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunanların Kanunun 41 inci maddesine göre yapacakları borçlanmalarda borçlanma statüsü belirlenmiştir.

Diğer taraftan, “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ esasları doğrultusunda 26/12/2008 tarihli ve 2008/111 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

2- HİZMET BORÇLANMASI HAKKI VERİLENLER

2.1- Doğum borçlanması

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır. Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde
gerçekleşmesi şartı aranmayacaktır. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmayacak, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki
yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenler ile hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince borçlanma yapabilecektir. Ancak, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenlerin, 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş ve kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden adına prim ödenmiş olması halinde kendileri veya hak sahipleri Kanunun 41 inci maddesinin ilgili bentleri kapsamında borçlanma yapabileceklerdir.

106 sayılı Genelge'nin Devamını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın

(18.09.2010)

GÜNDEM