GÜNCEL MEVZUAT
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 17 - MuhasebeTR

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 17

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 17.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /17

 

 

Konusu                                          :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                              :  19 / 07   /2010

Sayısı                                             :  KVK-17/2010-2 / Yatırım İndirimi - 11

İlgili olduğu maddeler               :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri        :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,99 (yüzde dört virgül doksan dokuz ) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

 

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

(20.07.2010)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM