GÜNCEL MEVZUAT
2010/66 Sayılı Genelge Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

2010/66 Sayılı Genelge Hakkında Duyuru

2010/66 Sayılı Genelge Hakkında Duyuru

İ Ş V E R E N L E R E D U Y U R U

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenebilmesi için, sigortalıların istirahat raporu süresinde işyerinde çalışmadığına dair bildirimin işverenlerince Kurumumuza yapılması gerekmektedir.

12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin gönderilmemesi veya süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulaması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği, geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde her gün için, hastalık hallerinde ise üçüncü günden başlamak üzere verilmektedir.

Bu nedenle, istirahat raporu iş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerle düzenlenmiş ise istirahat gün sayısı üzerinde durulmaksızın, hastalık sebebiyle düzenlenmiş ise 3 gün ve daha uzun süreli istirahatli bırakılan sigortalıların, istirahat süresince işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin elektronik ortamda ve öngörülen süre içinde yapılması gerekmektedir.

Buna göre, hastalık sebebiyle 3 günden az süreli düzenlenen istirahat raporlarına istinaden çalışılmadığına dair bildirimlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan 25/05/2010 Tarihli ve 2010/66 sayılı genelge www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
İşverenlerimize önemle duyurulur.

(27.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM