GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri / 3 - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri / 3

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3


 

Konusu : Tescil edilmiş taşıtların satış ve devirleri
Tarihi : 17/05/2010
Sayısı : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-3/2010-1
İlgili olduğu maddeler : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 20
   

1. Konu:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun  5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendine ilişkin olarak 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.                                            

2. Yasal Düzenleme:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinde 5766 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tescil edilmiş taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacağı düzenlenmiş, ancak daha sonra 5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile söz konusu hüküm yeniden değiştirilerek, tescil edilen taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir.

3. Değerlendirme ve Sonuç:

Buna göre; 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 5942 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca işlem yapılması gerekeceğinden, anılan tarihten itibaren 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı bölümüne göre işlem yapılması imkanı kalmamıştır.

Duyurulur. 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

(19.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM