GÜNCEL MEVZUAT
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Mart 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27534
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan Listenin;

             01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet kolunun 23 kurum kodundaki “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı”, 24 kurum kodundaki “Bağ-Kur Genel Müdürlüğü”, 27 kurum kodundaki “T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü”,

             07 sıra no’lu Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri hizmet kolunun 06 kurum kodundaki “Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü”, 08 kurum kodundaki “Emlak Konut A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 09 kurum kodundaki “Konut Müsteşarlığı”,

             09 sıra no’lu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet kolunun 04 kurum kodundaki “Türkiye Zirai Donatım Kurumu  Genel Müdürlüğü”,

             10 sıra no’lu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri hizmet kolunun 11 kurum kodundaki “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü”, 14 kurum kodundaki “Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü”, 16 kurum kodundaki “Türkiye Gübre Sanayi A. Ş. Genel Müdürlüğü”,  25 kurum kodundaki “Sümer Halıcılık A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 26 kurum kodundaki “İskenderun Demir ve Çelik A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 29 kurum kodundaki “Eti Krom A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 30 kurum kodundaki “Eti Elektrometalurji A. Ş. Genel Müdürlüğü”,  31 kurum kodundaki “Eti Gümüş A. Ş. Genel Müdürlüğü”,  32 kurum kodundaki “Eti Bakır A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 33 kurum kodundaki “ÇELBOR - Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü”, 34 kurum kodundaki “GERKONSAN - Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Teçhizat Fabrikası A. Ş. Genel Müdürlüğü” ibareleri Yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Listenin;

             01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet kolunun 09 kurum kodundaki “Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı” ibaresi “Türkiye İstatistik Kurumu” olarak, 26 kurum kodundaki “Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı” ibaresi "ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" olarak, 49 kurum kodundaki  “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu” olarak,

             03 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunun 07 kurum kodundaki “Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı” ibaresi “Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü” olarak, 08 kurum kodundaki “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” ibaresi “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” olarak,

             05 sıra nolu Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri hizmet kolunun 05 kurum kodundaki “Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” olarak,

             09 sıra no’lu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet kolunun 07 kurum kodundaki “Et Ürünleri A. Ş. Genel Müdürlüğü” ibaresi “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü” olarak,

             10 sıra no’lu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri hizmet kolunun 02 kurum kodundaki “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” olarak, 12 kurum kodundaki “Eti Holding A. Ş. Genel Müdürlüğü” ibaresi “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak, 18 kurum kodundaki “Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak, 19 kurum kodundaki “TEKEL Genel Müdürlüğü” ibaresi “TTA - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Listenin;

             01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet koluna 51 kurum kodu ile “Türkiye Adalet Akademisi”, 52 kurum kodu ile “İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi” ibaresi,

             03 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet koluna 11 kurum kodu ile  “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü” ibaresi, 

             07 sıra no’lu Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri hizmet koluna 11 kurum kodu ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi,

             08 sıra no’lu Ulaştırma Hizmetleri hizmet koluna 05 kurum kodu ile  “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü” ibaresi,

             10 sıra no’lu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri hizmet koluna 35 kurum koduyla “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

 

(27.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM