GÜNCEL MEVZUAT
11 Mart 2010 Tarihli ve 27518 Sayılı Resmî Gazete - MuhasebeTR

11 Mart 2010 Tarihli ve 27518 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5956     Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/205    Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Ulaştırma Alanında Yardım ve İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/142    Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 7 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/171    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/174    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Adının Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/175    Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/176    Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/177    3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/180    4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8 inci Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkında Karar

2010/181    Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım Programında 2008E030290 Proje Numarası ile Yer Alan Şırnak Havaalanı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/190    Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar

2010/196    Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   2010 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2010 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2010 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2010 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

(11.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM