GÜNCEL MEVZUAT
BKK: İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

BKK: İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2006/11441

             Ekli “İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 21/12/2006 tarihli ve 50279 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                      M.AYDIN                           C.ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                                   N. ÇUBUKÇU                   A. BABACAN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                M. V.GÖNÜL                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                         M. H.GÜLER                                 O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10616 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

EŞYA TANIMI

Eşik birim kıymeti (ABD Doları/adet)

 

 

1. Dönem*

2. Dönem*

3. Dönem*

8508.11.00.00.19

Diğerleri

40

38

36

8508.19.00.00.00

Diğerleri

* Dönem: Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder."

 

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(29.12.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM